Lectori Salutem!

A RussianStudiesHu 2021-től kezdődően évi két számmal megjelenő, az év folyamán állandóan bővülő nyílt hozzáférésű double blind peer review történeti ruszisztikai tudományos folyóirat, amely a saját honlapján kívül az Eötvös Loránd Tudományegyetem repozitóriumában (EDIT), az Elekronikus Periodika Archívum és Adatbázisban (EPA) és még számos nagy nemzetközi adatbázisban, így a Scopusban is, szabadon hozzáférhető. A folyóirat anyagait a Kiadó nyomtatott verzióban is publikálja.

Publikációkat angol, orosz vagy, ritka kivételként, magyar nyelven fogadunk, feltétel az első megjelenés. Minden szerzőt szívesen látunk, aki a keleti szláv, az oroszországi és a szovjet történelem bármely problémájának (beleértve a magyar és kelet-európai vonatkozásokat) történettudományos vagy más rokondiszciplína általi feldolgozását adja, és elfogadja a publikálási szabályainkat. „Vendég-rovatunk” teret biztosít a tág értelemben vett „Russian Studies” képviselői számára is, az Opuscula Prima rovat pedig az „Év Oroszdolgozata” országos egyetemi verseny nyerteseinek, valamint más kezdő ruszistának.

A RussianStudiesHu nem részesít előnyben semmilyen történetírói „műfajt”, módszert vagy irányzatot. Törekvéseinek irányát mindazonáltal a 2021-ben útjára bocsájtott, több számon átívelő „Az oroszországi történelem historiográfiái (2000–2020)” című sorozat jól demonstrálja. A mostani szám tematikus része az Európa és Oroszország közötti viszonyokat vizsgálja az 1794-ig terjedő időszakban.

A RussianStudiesHu-nak webfelületet biztosító russianstudies.hu oldalt az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ruszisztikai Központ utódszervezetének tagjai alapították 2019 őszén, a szakmai-intézményi bázist az ELTE Történeti Intézete biztosítja.

A RussianStudiesHu munkájához a nemzetközi történeti ruszisztika kiemelkedő képviselői csatlakoztak, s ezzel kilépett nem csupán egy konkrét egyetemi műhely, de a magyar ruszisztika keretei közül is, és az egyetemes tudomány szolgálatába állt. Ahogy egyik szerzője fogalmazott, ez egy „meeting place of various historiographies”, egy mediátor a nyugati és keleti ruszisztika között.

A RussianStudiesHu szigorúan tudományos szempontokat szem előtt tartó, független, politikamentes folyóirat. A világban 2022 elején kezdődő brutális változásokra, azonban – amiképpen egész diszciplínájának – reagálnia kell. A körülöttünk lévő társadalom elvárja, hogy az orosz történelmi fejlődés sajátosságaira érvényes magyarázatokat kapjon, s ezt a „társadalmi megrendelést” mi, a nemzetközi ruszisztika részeiként, legjobb tudásunk és szakértelmünk szerint törekszünk teljesíteni.

A russianstudies.hu ruszisztikai műhelyoldal és a RussianStudiesHu online periodika üdvözli Olvasóit!

Szvák Gyula – főszerkesztő

 • Az Európa és Oroszország közötti viszonyok az 1794-ig terjedő időben
 • Tanulmányok
 • Opuscula prima
 • Szemle
 • Az Oroszország-kép változásai a történelemben
 • Tanulmányok a ruszofóbiáról
 • Opuscula prima
 • Szemle
 • Oroszország története világtörténeti mércével
 • Tanulmányok
 • Szemle
 • Opuscula prima
 • Vendégrovat
 • Emlékezetpolitika
 • Tanulmányok
 • Nagy Péter - 350
 • Historiográfiák
 • Tanulmányok
 • Opuscula prima
 • Historiográfiák
 • Opuscula prima
 • Vendégrovat
 • Historiográfiák
 • Tanulmányok
 • Opuscula prima
 • Tanulmányok
 • Szemle
 • Vendégrovat
 • Tanulmányok
 • Vendégrovat
Venyiamin Alekszejev akadémikus – Történeti és Régészeti Intézet, Orosz Tudományos Akadémia Uráli Kutatóközpont (Jekatyerinburg, Oroszország) • Jevgenyij Anyiszimov professzor – Szentpétervári Történeti Intézet, OTA (Szentpétervár, Oroszország) • Bagi Dániel professzor - Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest, Magyarország) • Chester S. L. Dunning professor emeritus – Texas A&M Egyetem (College Station, USA) • Csang Cianhua professzor – Pekingi Pedagógiai Egyetem Világtörténeti Intézete (Peking, Kína) • Font Márta professzor – Pécsi Tudományegyetem (Pécs, Magyarország) • Wendy Z. Goldman „Paul Mellon” professzor – Carnegie Mellon Egyetem (Pittsburgh, USA) • Andrej Golovnyov OTA levelező tag– Kunsztkamera. Nagy Péter Antropológiai és Néprajzi Múzeum (Szentpétervár, Oroszország) • Hieronim Grala professzor – Varsói Egyetem (Varsó, Lengyelország) • Claudio S. Ingerflom professzor – San Martíni Nemzeti Egyetem (Buenos Aires, Argentína) • Andrej Jurganov professzor – Orosz Állami Bölcsészettudományi Egyetem (Moszkva, Oroszország) • Krausz Tamás professor emeritus, elnök – Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest, Magyarország) • Andrej Medusevszkij professzor – Közgazdasági Kutatóegyetem (Moszkva, Oroszország) • Peter Pastor professor emeritus – Montclair Állami Egyetem (Montclaire, USA) • Jay Richard Judson Distinguished Professor Donald J. Raleigh - University of North Carolina (Chapel Hill, USA) • Dmitrij Regyin professzor – Történeti és Régészeti Intézet, OTA Uráli Kutatóközpont (Jekatyerinburg, Oroszország) • Lorina Repina OTA levelező tag – Orosz Tudományos Akadémia Egyetemes Történeti Intézete (Moszkva, Oroszország) • Richard Sakwa professzor - Kenti Egyetem (Canterbury, Nagy-Britannia) • Sashalmi Endre professzor – Pécsi Tudományegyetem (Pécs, Magyarország) • Ludwig Steindorff professzor – Kieli Keresztély Albert Egyetem (Kiel, Németország) • Szilárd Léna professor emeritus – Sassari Egyetem (Sassari, Olaszország) • Szvák Gyula professor emeritus – Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest, Magyarország) • Igor Tyumencev professzor – Volgográdi Állami Egyetem (Volgográd, Oroszország)

A RussianStudiesHu szerkesztőségi politikáját tükröző etikai kódex és a tudományos publikációk szerzőit kötelező etikai normák, továbbá a beérkezett cikkek recenzálásának szabályai

A RussianStudiesHu folyóirat szerkesztőbizottsága tevékenységük során a Tudományetikai Bizottság (COPE) és az Elsevier tudományos publikációkra vonatkozó ajánlásait tartják irányadónak. Ezen szabványok betartása a közzétételi folyamat minden résztvevője számára kötelező.

A RussianStudiesHu nyílt hozzáférésű folyóirat, minden példánya elérhető elektronikus formátumban a folyóirat weboldalán.

A folyóiratban található anyagok kéziratos feldolgozása és közzététele teljesen ingyenes.

A cikkek az EDIT repozitóriumban archiváltak és OAI-PMH protokoll segítségével onnan biztosítja a szöveg- és adatbányászatot.

A szerzők fenntartják a szerzői jogokat, és biztosítják a folyóirat első közzétételi jogát a Creative Commons Nevezd meg! – Nem Kereskedelmi 4.0 Nemzetközi Licenc értelmében, amely lehetővé teszi a felhasználást, terjesztést és reprodukálást bármilyen felületen, feltéve, hogy az eredeti műre megfelelően hivatkoznak. Minden felhasználónak ingyenes, visszavonhatatlan, teljes körű, örökké tartó hozzáférési joga és engedélye van a mű másolására, felhasználására, terjesztésére, továbbítására és nyilvános megjelenítésére, valamint származékos művek készítésére és terjesztésére bármilyen digitális adathordozón, bármilyen nem kereskedelmi céllal a szerző megfelelő jelölése mellett, valamint arra, hogy kis példányszámú másolatot készítsenek személyes használatra.

A Szerzők általános kötelezettsége és felelőssége:

1.1. A szerzők garantálják, hogy cikkük nincs elbírálás alatt egy másik szerkesztőségnél, és korábban nem jelent meg.

1.2. A szerzők felelősek cikkük tartalmáért, hogy abban eredeti tudományos megállapításokat fogalmaznak meg. Más kutatók eredményeinek felhasználását megfelelő hivatkozásokban jelzik, melyeket a folyóirat publikációs szabályzatában foglaltak szerint készítenek el. A recenzióknak és más szemléző tanulmányoknak is pontosaknak és objektíveknek kell lenniük, világosan elkülönítve a szerző személyes álláspontját.

1.3. A szerzők felelősek a cikkeikben esetlegesen előforduló szándékos vagy nem szándékos plágiumért. A cikkek bármely elemének engedély nélküli átvétele és közzététele elfogadhatatlan. Az átvett tartalomra a szerzők, és a hivatkozás helyének feltüntetése mellett kell hivatkozni.

1.4. A bizalmas tevékenységek során szerzett információk, mint például a kéziratok vagy támogatási kérelmek áttekintése, nem használhatók fel a tevékenység tárgyát képező mű szerzőjének írásos hozzájárulása nélkül.

1.5. Abban az esetben, ha a publikálásra szánt írás bármilyen forrásból történt finanszírozással készült, a szerzőnek ezt a tényt a kéziratban fel kell tüntetnie a benyújtásakor. A szerző vállalja, hogy a bírálatra benyújtott anyag valamennyi szerzőjét megjelöli.

1.6. A szerzők vállalják, hogy haladéktalanul értesítik a folyóirat szerkesztőségét vagy kiadóját a már közzétett munkában felfedezett jelentősebb hibára vagy tévedésre. Ha a szerkesztő vagy a kiadó harmadik féltől tudomást szerez arról, hogy a megjelent mű jelentős hibát tartalmaz, a szerzőnek haladéktalanul cáfolnia kell ezt a hibát, vagy ki kell javítania a cikket.

1.7. A RussianStudiesHu szerzői korlátlanul rendelkeznek cikkeik szerzői jogaival.

A Szerkesztők:

2.1. Vállalják a felelősséget a RussianStudiesHu által publikált tartalomért. A kéziratokat kizárólag tudományos tartalmuk alapján értékelik figyelembe véve a lap tudományos színvonalát, valamint az írás relevanciáját a folyóirat szempontjából. Ez a döntés is a rágalmazásra, szerzői jogok megsértésére vagy plágiumra vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően történik.

2.2. Felelős a szerkesztésre benyújtott cikkekkel és azok szerzőivel kapcsolatos információk bizalmas kezeléséért. Kötelezettséget vállalnak arra, hogy az átadott anyagokkal kapcsolatos információkat az adott szerzőn, lektoron, más szerkesztői tanácsadón és szükség esetén a kiadón kívül másnak nem adnak ki. vállalják, hogy saját kutatásuk során nem használják fel a nem publikált cikkekből származó információkat.

2.3. Vállalja, hogy az anyag megjelentetése előtt egyezteti a cikk végleges változatát a szerzővel.

2.4. A kéziratokat kizárólag tudományos tartalmuk alapján értékelik, fajra, nemre, szexuális irányultságra, vallási meggyőződésre, etnikai hovatartozásra, állampolgárságra és a szerzők politikai nézeteire való tekintet nélkül.

2.5. Garantálja a szerzők cikkeinek áttekintésre történő átadását névtelenül.

2.6. Az a szerkesztő, aki meggyőző bizonyítékot szerzett arra vonatkozóan, hogy egy publikált cikk tartalma vagy következtetései tévesek, felveszi a kapcsolatot a kiadóval, hogy gondoskodjon a módosítások, visszavonások vagy egyéb, a helyzet szempontjából releváns közlések azonnali közzétételéről.

2.7. A szerkesztőknek fel kell menteni magukat (azaz fel kell kérniük egy társszerkesztőt, segédszerkesztőt vagy a szerkesztőbizottság más tagját, hogy helyettesítsék őket a felülvizsgálati és felülvizsgálati folyamatban) a kéziratok áttekintésétől, ha összeférhetetlenség áll fenn a cikkekhez kapcsolódó szerzőkkel, cégekkel vagy (lehetséges) szervezetekkel.

2.8. A szerkesztőknek intézkedéseket kell tenniük a kiadóval közösen, ha etikai jellegű panaszokat kapnak a benyújtott kézirattal vagy publikációval kapcsolatban. Az ilyen intézkedések általában magukban foglalják a cikk szerzőjével való kapcsolatfelvételt és a panasz érdemi felelősségteljes elbírálását, de további intézkedéseket is jelenthetnek az érintett szervezetekkel és kutatócsoportokkal.

Bírálók:

3.1. A szakértői értékelés a double blind review-t jelenti.

3.2. A bírálók vállalják, hogy a recenzált publikációkat diszkréten kezelik, az azokból származó információkat nem közlik harmadik (illetéktelen) féllel.

3.3. A bírálók kötelesek tiszteletben tartani a szerzői jogokat, és semmilyen körülmények között sem használhatják az eredeti anyagokat vagy azok részleteit saját kutatásaikban vagy személyes célokra.

3.4. Vállalják a cikkek tudományos vizsgálatát a folyóirat szerkesztőbizottsága által meghatározott határidőn belül. Ha a bírálat a meghatározott időn belül nem lehetséges, vagy a lektor úgy érzi, hogy nem elég felkészült a dolgozatban bemutatott kutatás értékelésére, erről haladéktalanul értesítenie kell a szerkesztőséget.

3.5. A bírálók vállalják, hogy a recenzálást önkéntes alapon végzik.

3.6. Vállalják, hogy betartják a maximális objektivitás követelményeit. A cikk értékelésének egyetlen kritériuma a tudományos jelentősége. A bíráló személyes preferenciáin alapuló döntés nem megengedett. A felülvizsgálatokat objektíven kell elkészíteni. A szerző személyes kritikája elfogadhatatlan. A bírálóknak világosan kell kifejezniük nézeteiket, érvekkel alátámasztva azokat. Amennyiben a bíráló és a szerző között bármilyen formában összeférhetetlenség áll fenn vagy fordul elő, a bíráló köteles erről haladéktalanul értesíteni a szerkesztőséget, és a bírálattól tartózkodni.

3.7. A bírálóknak azonosítaniuk kell azokat a műveket, amelyek relevánsak a cikk szempontjából, és amelyekre a szerzők nem hivatkoztak. Minden állítást, következtetést vagy érvelést hivatkozással kell alátámasztani. A bírálónak ezenkívül fel kell hívnia a szerkesztő figyelmét a szóban forgó kézirat és bármely más olyan publikáció közötti jelentős hasonlóságra, amelyről személyesen tud.

Összeférhetetlenség:

Minden érdekelt félnek kerülnie kell az összeférhetetlenség bármilyen formában történő előfordulását a cikk publikálási folyamatának minden szakaszában. Bármilyen formájú összeférhetetlenség esetén az elsőként észlelő személy köteles erről haladéktalanul értesíteni a szerkesztőséget. Ugyanez vonatkozik az általánosan elfogadott etikai normák és szabályok megsértésére is.

A szerkesztőbizottság úgy szervezi meg a bírálati folyamatot, hogy kizárja a személyes preferenciákból, versengésből, partnerségből vagy a szerző és a bírálati folyamatban részt vevő társaságok, szervezetek vagy magánszemélyek közötti bármilyen más kapcsolatból eredő összeférhetetlenséget.

Abban az esetben, ha a Szerkesztőbizottság tudomást szerez bármilyen kutatási visszaélésről, azt megfelelően kezeli, lépéseket tesz annak érdekében, hogy azonosítsa és megakadályozza a kutatási visszaéléseket tartalmazó cikkek közzétételét.

A Szerkesztőbizottság kötelezettséget vállal arra, hogy a felmerülő konfliktusokkal kapcsolatban pontosítást, visszavonást és bocsánatkérést tesz közzé, valamint szükség esetén javítja az anyagot.

Visszavonás szabályai:

Amennyiben a Szerkesztőség tudomására jut, hogy a RussianStudiesHu folyóiratban megjelent cikk plágiumot tartalmaz, vagy a publikáció tartalma ellentétes a magyar törvényekkel, felmerülhet a cikk visszavonásának kérdése. A visszavonás folyamata a következő:

A szerző, olvasó, recenzens, szerkesztő vagy kiadó a szabálysértést írásban jelenti a Szerkesztőségnek, a megadott e-mail címen.

A panasz beérkezése esetén a szerkesztő köteles azt írásban rögzíteni, és alapos megfontolás után jelentést készíteni, amelyben feltünteti az üggyel kapcsolatos valamennyi vitás kérdést a szerkesztőségnek történő további vizsgálat céljából.

A Szerkesztőség megvizsgálja az előterjesztést és döntést hoz a cikk visszavonásáról vagy a beadvány elutasításáról. Ha visszavonásról határoznak, a Szerkesztőség írásban értesíti a szerzőt a feltárt jogsértésről.

A folyóirat online és nyomtatott verziójában egyaránt közlemény jelenik meg a cikk visszavonásáról, az ok megjelölésével.

A Szerkesztőség visszavonja a cikket minden repozitóriumból és elektronikus felületről, ahol a folyóirat elérhető.

A folyóirat honlapján megadott nevek és e-mail címek kizárólag a folyóirat által megjelölt célokra használhatók fel, illetve nem adhatók át más személyeknek és szervezeteknek. A főszerkesztő és helyettesei a benyújtott kézirattal kapcsolatos információkat a szerzőn, a lehetséges bírálókon, a bírálókon, a szerkesztő asszisztensein és a kiadón kívül az előírt módon nem adják ki.

1. A folyóiratban való közzétételre szánt összes kéziratnak névtelen szakértői értékelésen kell átesnie, és a Szerkesztőbizottságnak azt jóvá kell hagynia.

2. A beküldött kéziratokat a szerkesztők felülvizsgálják, hogy azok megegyeznek-e a folyóirat céljaival, valamint ellenőrzik a formátumot is. Azon kéziratok, amelyek nem felelnek meg a fent vázolt kritériumoknak, nem kerülnek publikálásra, és a szerzőket tájékoztatják erről a döntésről.

3. Ha egy kézirat megfelel az előírt kritériumoknak, akkor ellenőrizni kell, hogy nem tartalmaz-e plagizált tartalmat. Ha ilyen anyagot fedeznek fel, a kéziratot elutasítják, és erről tájékoztatják a szerzőket. A kéziratot abban az esetben is elutasítják, ha a benne található anyagokról kiderül, hogy korábban megjelentek máshol.

4. Ha a kézirat az összes fenti kritériumnak megfelel, azt a benyújtástól számított két héten belül továbbítják két bírálónak. A szerzőket értesítik a felülvizsgálati eljárás megkezdéséről. Ez az eljárás nem haladhatja meg a kézirat kézhezvételétől számított hat hetet. A bírálók a kézirat kézhezvételétől számított egy héten belül megtagadhatják a felülvizsgálatot, és döntésükről tájékoztatniuk kell a folyóiratot.

5. A felülvizsgálati folyamat a szerző és a bírálók számára anonim.

6. A felülvizsgálati folyamat bizalmas. A bírálóknak és a szerkesztőbizottság tagjainak minden áttekintett anyagot bizalmasan kell kezelniük. A bírálók és szerkesztők nem oszthatják meg az áttekintésre benyújtott kéziratokat harmadik féllel.

7. A recenzensnek mély szakmai ismeretekkel és tapasztalattal kell rendelkeznie az adott tudományos területen, a recenzált anyagok elismert szakértőjének kell lennie. Valamennyi bíráló rendelkezik szakértelemmel a benyújtott anyagokban tükröződő területeken, és az elmúlt években publikált a témában. A bírálók a Szerkesztőbizottság tagjai, valamint az ország és külföldi kutató- és felsőoktatási intézményeinek szakértői közül választhatók. Ha a kézirat interdiszciplináris jellegű, a megfelelő területek szakértői meghívhatók a felülvizsgálati folyamatba.

8. Sem a szerző, sem a társszerző nem lehet bíráló. A szerző jelenlegi alkalmazási helye szerinti intézmény hallgatóinak témavezetői vagy kollégái nem hívhatók meg bírálónak. A felkért recenzenseknek minden lehetséges összeférhetetlenségről tájékoztatniuk kell a szerkesztőbizottságot.

9. A bírálók értékelik a publikálásra benyújtott tanulmány eredményeinek relevanciáját és tudományos újdonságát, elméleti és gyakorlati jelentőségét, a szükséges hivatkozások rendelkezésre állását más művekből származó adatokra. A cikk elemzése alapján a recenzió készítője szakvéleményt fogalmaz meg a következők szerint: 1) a cikket közzétételre ajánlja; 2) a cikket az észrevételeivel összhangban javítani kell; 3) A cikk elutasítását javasolja.

10. Mindkét bíráló pozitív értékelése esetén a kéziratot a Szerkesztőbizottságnak jóvá kell hagynia. Az elfogadás után a szerzőket e-mailben értesítjük. Ez az e-mail tartalmazhatja a javasolt módosítások listáját. A Szerkesztőbizottság fenntartja a jogot a kézirat elutasítására akkor is, ha mindkét bíráló pozitívan értékelte azt. Az ilyen kéziratok szerzőit tájékoztatják az elutasítás okairól.

11. Mindkét bíráló negatív értékelése esetén a szerzők tájékoztatást kapnak az elutasítás indokairól. Két egymásnak ellentmondó bírálat esetén a kézirattal kapcsolatos végső döntést a főszerkesztő hozza meg. A bírálók közötti nézeteltérés esetén a kézirat harmadik független szakértőnek továbbítható. A bírálók kiválasztását a Szerkesztőbizottság vagy a főszerkesztő, vagy a szerkesztő-helyettes határozhatja meg.

12. A Szerkesztőbizottság a névtelen bírálatok másolatát kérésre továbbítja a szerzőnek.

13. A bírálatokat öt évig őrzi meg a szerkesztőség.